Zápisy z jednání sněmu delegátů

Zápis z 1. jednání sněmu delegátů – 4. 10. 2019
Zápis z 2. jednání sněmu delegátů – 12. 11. 2019
Zápis ze 3. jednání sněmu delegátů – 11. 12. 2019
Zápis ze 4. jednání sněmu delegátů – 20. 1. 2020
Zápis ze 5. jednání sněmu delegátů – 14. 2. 2020
Zápis ze 6. jednání sněmu delegátů – 18. 5. 2020
Zápis ze 7. jednání sněmu delegátů – 12. 8. 2020
Zápis z 8. jednání sněmu delegátů – 8. 9. 2020
Zápis z 9. jednání sněmu delegátů – 6. 11. 2020
Zápis z 10. jednání sněmu delegátů – 21. 12. 2020
Zápis z 11. jednání sněmu delegátů – 18. 2. 2021
Zápis z 12. jednání sněmu delegátů – 26. 2. 2021
Zápis ze 13. jednání sněmu delegátu – 6. 4. 2021
Zápis ze 14. jednání sněmu delegátů – 13. 5. 2021
Zápis z 15. jednání sněmu delegátů – 25. 5. 2021

Hospodaření

Rozpočet
Rozpočet Svazku obcí pod Beckovem na rok 2021
Střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí Pod Beckovem 2022 – 2023
Rozpočtové opatření č. 1/2020
Rozpočet Svazku obcí Pod Beckovem na rok 2020
Střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí Pod Beckovem 2020 – 2022

Závěrečný účet
Schválený závěrečný účet svazku za rok 2020
Schválený závěrečný účet svazku za rok 2019

Výběrová řízení

Profil zadavatele

Veřejné zakázky
Projektová dokumentace a inženýrská činnost – ZŠ Pod Beckovem v Měšicích – 04/2021
Nová budova základní školy Bašť – projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor – 3/2021
Administrace architektonické soutěže Svazková škola a Centrum Baště – 11/2020
ZŠ Pod Beckovem, škola Měšice – příprava stavby, průzkumy a související služby – 11/2020

Zřizovací listiny

Stanovy svazku
Smlouva o vytvoření svazku
Rozhodnutí o registraci svazku

Demografické studie

Demografická studie 2017
Demografická studie 2019