Svazek obcí Pod Beckovem a Obec Bašť jako veřejní zadavatelé tímto vyhlašují architektonickou soutěž o návrh: Nová náves Bašť s budovou základní školy. Více informací naleznete na profilu zadavatele https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/ec978462-228e-4fd3-b6aa-2f0994ce6cf2/zakazka/P20V00000005