Setkání s rodiči se koná v úterý 28. února 2023 od 18 hodin v prostoru „Sýpky“ v Yard Resortu, Ke Tvrzi 7, 250 72 Předboj.

Program:

Představení dočasného ředitele Mateřské školy Předboj a informace o vypsání výběrového řízení na nového ředitele/ředitelky Mateřské školy Předboj.

Informace o postupu prací na přípravě svazkové školy v Bašti a Měšicích.

Zajištění školské kapacity pro nadcházející školní rok 2023/24 za účasti ředitele Základní školy a Základní umělecké školy Líbeznice, příspěvkové organizace, pana PhDr. Františka Grunta.