Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Pod Beckovem za rok 2022

ROZVAHA Svazku obcí Pod Beckovem k 31. 12. 2022

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Svazku obcí Pod Beckovem k 31. 12. 2022

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Svazku obcí Pod Beckovem k 31. 12. 2022