Svazek obcí Pod Beckovem

Author

Iva Cucová

31. jednání Sněmu delegátů per rollam 24. – 27. 10. 2022

Protokol z jednání Sněmu delegátů per rollam ve dnech 24. – 27. 10. 2022

30. jednání Sněmu delegátů per rollam 12. – 15. 10. 2022

Protokol z 30. jednání Sněmu delegátů per rollam ve dnech 12. – 15. 10. 2022

29. zasedání Sněmu delegátů 8. 9. 2022 – zápis

Zápis z jednání 29. Sněmu delegátů Svazku obcí Pod Beckovem dne 8. 9. 2022

Závěrečný účet za rok 2021

Závěrečný účet za rok 2021 Závěrečný účet za rok 2021Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021Rozvaha k 31. 12. 2021Výsledovka k 31. 12. 2021Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31. 12. 2021Příloha

28. jednání Sněmu delegátů per rollam 13. – 16. 7. 2022

Protokol z 28. jednání Sněmu delegátů per rollam 13. – 16. 7. 2022

27. zasedání Sněmu delegátů 29. 6. 2022 – zápis

27. zasedání Sněmu delegátů 29. 6. 2022 – zápis

26. zasedání Sněmu delegátů 8. 6. 2022 – zápis

26. zasedání Sněmu delegátů 8. 6. 2022 – zápis

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Pod Beckovem za rok 2021

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Pod Beckovem za rok 2021 Rozvaha k 31. 12. 2021 Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2021 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31. 12. 2021 Příloha Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2021

25. zasedání Sněmu delegátů 25. 4. 2022 – zápis

25. zasedání Sněmu delegátů 25. 4. 2022 – zápis

24. jednání Sněmu delegátů per rollam – protokol

24. jednání Sněmu delegátů per rollam – protokol

© 2022 Svazek obcí Pod Beckovem — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑