Protokol ze 49. jednání sněmu delegátů per rollam ve dnech 14. – 15. 3. 2024

Protokol ze 48. jednání sněmu delegátů per rollam ve dnech 4. – 5. 3. 2024

Zápis ze 47. zasedání Sněmu delegátů 27. 2. 2024

Protokol ze 46. jednání sněmu delegátů per rollam ve dnech 30. – 31. ledna

Zápis ze 45. zasedání Sněmu delegátů 23. 1. 2024

Archiv zápisů