Nová budova základní školy v Bašti je tvořena několika objekty citlivě spojenými do jednoho dynamického komplexu, jehož základem byly jednopodlažní historické objekty hospodářského dvora se sedlovou, polovalbovou střechou, na které navazují nové budovy základní školy. Stávající objekty jsou tvarově a proporčně ponechány a odkazují tak na původní funkci areálu jako zemědělské usedlosti. Přízemí propojují krčky prvního stupně a na krčky navazuje kolmá hlavní dvoupodlažní budova pro třídy druhého stupně a ve stejné hmotě pak i školní tělocvična.

Autoři návrhu: BARAAK arch, s.r.o., Dvořák & partneři, s.r.o. a Banality Studio