Svazek obcí Pod Beckovem

Month

Květen 2022

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Pod Beckovem za rok 2021

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Pod Beckovem za rok 2021 Rozvaha k 31. 12. 2021 Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2021 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31. 12. 2021 Příloha Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2021

25. zasedání Sněmu delegátů 25. 4. 2022 – zápis

25. zasedání Sněmu delegátů 25. 4. 2022 – zápis

24. jednání Sněmu delegátů per rollam – protokol

24. jednání Sněmu delegátů per rollam – protokol

© 2023 Svazek obcí Pod Beckovem — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑