Svazková základní škola Pod Beckovem budovaná Svazkem obcí Pod Beckovem s kapacitou 810 žáků bude disponovat dvěma objekty škol v Bašti a Měšicích.

Nová škola v Bašti bude mít kapacitu 540 žáků v 18 třídách. Objekt v Měšicích nabídne v 9 třídách místa pro 270 žáků. Obě školy budou mít k dispozici vlastní tělocvičny a gastroprovoz.

ZŠ Bašť

ZŠ Měšice