Profil zadavatele

Veřejné zakázky
Výstavba Svazkové školy Pod Beckovem – objekt školy v Měšicích – 03/2023
Projektová dokumentace a inženýrská činnost – ZŠ Pod Beckovem v Měšicích – 04/2021
Nová budova základní školy Bašť – projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor – 3/2021
Administrace architektonické soutěže Svazková škola a Centrum Baště – 11/2020
ZŠ Pod Beckovem, škola Měšice – příprava stavby, průzkumy a související služby – 11/2020