Svazek obcí Pod Beckovem
Mělnická 43, 250 65 Líbeznice
IČ: 08507317

zapsán v Rejstříku svazku obcí

Email podatelny
info@svazekpodbeckovem.cz

Datová schránka
dvbj3qq

Předseda svazku
Pavla Příšovská – predseda@svazekpodbeckovem.cz