Výstavba objektu Svazkové základní školy Pod Beckovem v Měšicích je unikátní projekt revitalizace památkově chráněných původních hospodářských staveb měšického zámku. Nedojde zde k demolici, ale do původních objektů budou vestavěny objekty nové.

Architektonická studie

V Měšicích je připravována výstavba plně vybavené školy o devíti třídách (1. – 9. třída) s vlastní kuchyní, jídelnou, tělocvičnou a školním dvorem. Třídy budou dimenzovány pro 30 žáků. Po opadnutí demografické vlny je ale počítáno s maximálně 25 žáky na třídu.

Pěstitelské práce a sportovní aktivity pak budou mít zázemí na přilehlém rozsáhlém školním dvoře.

Výuka bude kromě kmenových tříd probíhat také ve specializovaných učebnách – jazykové učebně, fyzikálně-chemické laboratoři, která bude zároveň sloužit pro výuku robotiky a 3D tisku, a v multifunkčním prostoru pro dílenské práce, výuku keramiky a výtvarnou výchovu.