Svazek obcí Pod Beckovem

Month

Květen 2023

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Pod Beckovem za rok 2022

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Pod Beckovem za rok 2022 ROZVAHA Svazku obcí Pod Beckovem k 31. 12. 2022 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Svazku obcí Pod Beckovem k 31. 12. 2022 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Svazku obcí Pod… Continue Reading →

Zápis z jednání Sněmu delegátů Svazku obcí Pod Beckovem 2. 5. 2023

Jednání Sněmu delegátů Svazku obcí Pod Beckovem – zápis z 2. 5. 2023

Svazek obcí Pod Beckovem vyhlásil veřejnou zakázku na dodávku vybavení

Svazek obcí Pod Beckovem vyhlásil veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku žákovských stolů a židlí, učitelských kateder a židlí pro 6 tříd budoucí základní školy Pod Beckovem. Zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/9b73c270-56ab-406a-8d1b-5b7f6baf4dd5/zakazka/P23V00000002 Nabídky je možné podávat do… Continue Reading →

Aktualizovaná demografická studie spádového obvodu Pod Beckovem

Demografická studie duben 2023 – vloženo 2. 5. 2023

© 2023 Svazek obcí Pod Beckovem — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑