Jednání Sněmu delegátů Svazku obcí Pod Beckovem – zápis z 2. 5. 2023