Svazek obcí Pod Beckovem vyhlásil veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku žákovských stolů a židlí, učitelských kateder a židlí pro 6 tříd budoucí základní školy Pod Beckovem. Zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/9b73c270-56ab-406a-8d1b-5b7f6baf4dd5/zakazka/P23V00000002

Nabídky je možné podávat do 24. 5. 2023 do 8.00 hodin