V pondělí ve 13 hodin vypršela lhůta na podání nabídek na stavbu školy v Měšicích. Svazek obdržel celkem 10 nabídek. Nejnižší z nich ve výši 273 milionů Kč bez DPH. Tedy celých 32 milionů pod rozpočtovanou cenou.

Vzápětí výběrová komise zahájila proces přezkoumávání úplnosti nabídek a doložených referencí. Ten obvykle trvá 1-2 měsíce. Před možným podpisem smlouvy o dílo je pak ještě potřeba, aby o výběru zhotovitele rozhodl sněm svazku a následně uplynula 15denní lhůta na možné odvolání.

Protokol o otevírání obálek k nahlédnutí na profilu zadavatele https://www.e-zakazky.cz/stazenisouboru/e169fd44-9ec7-437f-8522-2a624cd5338a