Svazek obcí Pod Beckovem

Category

Uncategorized

Vláda navýšila dotace na výstavbu základních škol ve Středočeském kraji

Ve středu 9. listopadu 2022 vláda na svém jednání schválila navýšení dotace na výstavbu škol ve Středočeském kraji z původních 800 tisíc Kč na 1,1 milionu Kč na žáka v rámci dotační výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Reaguje… Continue Reading →

31. jednání Sněmu delegátů per rollam 24. – 27. 10. 2022

Protokol z jednání Sněmu delegátů per rollam ve dnech 24. – 27. 10. 2022

30. jednání Sněmu delegátů per rollam 12. – 15. 10. 2022

Protokol z 30. jednání Sněmu delegátů per rollam ve dnech 12. – 15. 10. 2022

29. zasedání Sněmu delegátů 8. 9. 2022 – zápis

Zápis z jednání 29. Sněmu delegátů Svazku obcí Pod Beckovem dne 8. 9. 2022

Školní kapacita pro kritický rok 2023/24 zajištěna

ZŠ a ZUŠ Líbeznice se dostala počátkem tohoto školního roku na hranu svých kapacitních možností. V září bylo otevřeno sedm prvních tříd s průměrným počtem 33 žáků ve třídě. Do školy bude letos docházet celkem 1 550 žáků ze školského… Continue Reading →

28. jednání Sněmu delegátů per rollam 13. – 16. 7. 2022

Protokol z 28. jednání Sněmu delegátů per rollam 13. – 16. 7. 2022

27. zasedání Sněmu delegátů 29. 6. 2022 – zápis

27. zasedání Sněmu delegátů 29. 6. 2022 – zápis

Stavba svazkové školy se blíží vydání stavebního povolení. Zpoždění projektu ale znamená posun zahájení provozu.

Po třech letech projektových příprav se stavba nové svazkové školy Pod Beckovem blíží vydání stavebního povolení. Několikaměsíční zpoždění, které projekt během povolovacího procesu a řešení financování nabral, ale znamená nutnost odkladu zahájení provozu. Líbeznická škola se navíc v příštím školním roce… Continue Reading →

26. zasedání Sněmu delegátů 8. 6. 2022 – zápis

26. zasedání Sněmu delegátů 8. 6. 2022 – zápis

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Pod Beckovem za rok 2021

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Pod Beckovem za rok 2021 Rozvaha k 31. 12. 2021 Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2021 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31. 12. 2021 Příloha Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2021

© 2022 Svazek obcí Pod Beckovem — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑