Svazek obcí Pod Beckovem

Category

Uncategorized

Baštecká škola míří k podpisu smlouvy na stavební práce. V Měšicích bylo zahájeno opakované výběrové řízení na zhotovitele stavby.

V průběhu listopadu bylo dokončeno výběrové řízení na zhotovitele stavby na bašteckou část školy. Proti výběru nejvýhodnější nabídky sdružení společností CL-EVANS s.r.o. a SMP Construction a.s. s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 353 mil. Kč bez DPH se žádný z… Continue Reading →

Zasedání Sněmu delegátů Svazku obcí Pod Beckovem 24. 10. 2023

Zápis ze zasedání Sněmu delegátů Svazku obcí Pod Beckovem 24. 10. 2023

Svazek obcí Pod Beckovem rozhodl o výběru zhotovitele školy v Bašti

Svazek obcí Pod Beckovem rozhodl o výběru zhotovitele školy v Bašti. Vybraným zhotovitelem, který předložil nejvýhodnější nabídku, je sdružení společností CL-EVANS s.r.o. a SMP Construction a.s. s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 353 mil. Kč bez DPH. Původní předpokládaná cena… Continue Reading →

Protokol z jednání Sněmu delegátů per rollam ve dnech 18. – 21. 9. 2023

40. jednání Sněmu delegátů per rollam ve dnech 18. – 21. 9. 2023 – protokol

Výsledky dotazníkového šetření k problematice výstavby nových škol v ČR

Zpráva o výsledcích dotazníkového šetření, kterého se účastnil i Svazek obcí Pod Beckovem

Protokol z jednání Sněmu delegátů Svazku obcí Pod Beckovem ve dnech 21. – 23. 6. 2023

Jednání Sněmu delegátů Svazku obcí Pod Beckovem per rollam ve dnech 21. – 23. 6. 2023 – protokol

Zápis ze zasedání Sněmu delegátů Svazku obcí Pod Beckovem 14. 6. 2023

Zasedání Sněmu delegátů Svazku obcí Pod Beckovem – zápis z 14. 6. 2023

ZŠ Líbeznice přijme ve školním roce 2023/24 všechny prvňáčky. Příprava stavby svazkové školy pokračuje výběrovým řízením na zhotovitele stavby.

Místa pro všechny školou povinné děti pro rok 2023/24 zajištěna K zápisu do prvních tříd líbeznické školy přišlo v tomto roce rekordních 268 žáků. Po odečtení dětí s odkladem školní docházky, těch, kteří nastoupili na jinou školu a dětí, které neměly… Continue Reading →

Zápis z jednání Sněmu delegátů Svazku obcí Pod Beckovem 2. 5. 2023

Jednání Sněmu delegátů Svazku obcí Pod Beckovem – zápis z 2. 5. 2023

Svazek obcí Pod Beckovem vyhlásil veřejnou zakázku na dodávku vybavení

Svazek obcí Pod Beckovem vyhlásil veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku žákovských stolů a židlí, učitelských kateder a židlí pro 6 tříd budoucí základní školy Pod Beckovem. Zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/9b73c270-56ab-406a-8d1b-5b7f6baf4dd5/zakazka/P23V00000002 Nabídky je možné podávat do… Continue Reading →

© 2023 Svazek obcí Pod Beckovem — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑