Závěrečný účet Svazku obcí Pod Beckovem za rok 2023

Výkaz plnění rozpočtu Svazku k 31. 12. 2023
Rozvaha Svazku k 31. 12. 2023
Zpráva o přezkumu hospodaření Svazku za rok 2023