Zápis ze zasedání Sněmu delegátů Svazku obcí Pod Beckovem 24. 10. 2023