V průběhu listopadu bylo dokončeno výběrové řízení na zhotovitele stavby na bašteckou část školy. Proti výběru nejvýhodnější nabídky sdružení společností CL-EVANS s.r.o. a SMP Construction a.s. s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 353 mil. Kč bez DPH se žádný z účastníků neodvolal. Nyní probíhá kontrola formálních náležitostí výběrového řízení ze strany ministerstva školství a ministerstva financí. Po jejím dokončení bude svazek moci přistoupit k podpisu smlouvy. Plánovaný termín zahájení stavebních prací je konec zimy 2024.

Poslední listopadový den svazek vyhlásil opakované výběrové řízení na zhotovitele stavby pro měšickou část školy. Termín pro podání nabídek je konec ledna 2024. Lze předpokládat, že na základě dotazů účastníků bude termín pro podání nabídek prodlužován. Předpokládaná cena stavebních prací je 306 mil. Kč bez DPH.

Veřejná zakázka na profilu zadavatele https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/9b73c270-56ab-406a-8d1b-5b7f6baf4dd5/zakazka/P23V00000004