Zápis ze zasedání Sněmu delegátů Svazku obcí Pod Beckovem dne 23. 1. 2024