Svazek obcí Pod Beckovem rozhodl o výběru zhotovitele školy v Bašti. Vybraným zhotovitelem, který předložil nejvýhodnější nabídku, je sdružení společností CL-EVANS s.r.o. a SMP Construction a.s. s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 353 mil. Kč bez DPH. Původní předpokládaná cena dle rozpočtu přitom byla stanovena na 527 mil. Kč bez DPH. V zadávacím řízení bylo podáno celkem 10 nabídek. Účastníci nyní mají 15denní lhůtu pro podání námitek proti výběru zhotovitele. Škola v Bašti bude mít kapacitu 540 žáků. Její součástí je i gastroprovoz s jídelnou a tělocvična.

Architektonický návrh si můžete prohlédnout zde