ZŠ a ZUŠ Líbeznice se dostala počátkem tohoto školního roku na hranu svých kapacitních možností. V září bylo otevřeno sedm prvních tříd s průměrným počtem 33 žáků ve třídě. Do školy bude letos docházet celkem 1 550 žáků ze školského spádového obvodu tvořeného sedmi obcemi (Líbeznice, Bašť, Měšice, Nová Ves, Zlonín, Předboj, Bořanovice). V příštím roce líbeznická škola již nebude moci přijmout další žáky. Pro rozšíření školské kapacity ve spádovém obvodu vznikl již v roce 2019 projekt nové svazkové školy Pod Beckovem, která bude mít dvě pracoviště – v Bašti a Měšicích – o celkové kapacitě 810 žáků. Odložení jejího otevření na rok 2024 znamená, že obce ve spádové oblasti musely najít provizorní řešení pro kritický školní rok 2023/24. Po zvážení několika variant se spádovým obcím podařilo zajistit dostatečnou kapacitu zřízením detašovaných tříd v jednotlivých obcích.

V pořadí čtvrté navýšení kapacity ve školském obvodu 

Současná stavba školy Pod Beckovem ale není zdaleka první stavební akcí ve zdejším školství.Navyšování kapacity žákovských míst ve spádovém obvodu obcí Líbeznice, Bašť, Měšice, Nová Ves, Zlonín, Předboj, Bořanovice započalo v roce 2014. Tehdy ZŠ Líbeznice stavbou Rondelu přidala ke svým stávajícím 500 žákům 240 nových míst. Na novostavbě za 47 milionů Kč se tehdy finančně podílely spádové obce. Další rozšíření na sebe nenechalo dlouho čekat. Již ve školním roce 2017/2018 byl zahájen provoz v půdní nástavbě „staré budovy“ líbeznické školy. Nástavba umožnila zvýšení kapacity o dalších 180 žáků. Náklady této stavební akce činily 38 milionů Kč a opět se na ní finančně podílely také spádové obce. K nárůstu obyvatel ve spádové oblasti se v tomto období přidala ještě narůstající oblíbenost líbeznické školy, a tak prakticky ihned po dokončení nástavby bylo jasné, že bude nutné kapacitu navyšovat dále. V rekordním čase mezi lety 2017 a 2019 dokázaly Líbeznice za přispění spádových obcí vyprojektovat, vysoutěžit a také postavit další objekt líbeznické školy – Neo – rondel. Budova pro 600 žáků byla otevřena v září 2019. Náklady na stavbu Neorondelu činily 246 milionů Kč a opět se na nich podílely spádové obce. Celkem byla kapacita školy v období 2015 až 2019 navýšena z 500 na dnešních rejstříkových 1 600 žáků. Uvedené navýšení kapacity si vyžádalo 331 milionů Kč a bylo jej možné realizovat pouze díky dotacím Ministerstva financí a příspěvku Středočeského kraje. 

Přitažlivost bydlení na venkově v dojezdové vzdálenosti do Prahy je ale neúprosná. Demografické studie předpovídající potřebné počty žákovských míst v jednotlivých letech se navíc naplnily v těch nejpesimističtějších variantách. A tak již v roce 2018 před dostavěním budovy Neorondelu bylo zřejmé, že ani nově navyšovaná kapacita opět nebude stačit. Spádové obce se tehdy zavázaly založit Svazek Pod Beckovem a hledat vhodné umístění pro úplně novou svazkovou školu Pod Beckovem. V té době bylo již jasné, že v Líbeznicích kapacitu dále rozšiřovat nelze. V roce 2019 vznikly studie proveditelnosti na čtyři možné umístění škol – v Předboji, Nové Vsi, Měšicích a v Bašti. Z aktualizované demografické studie vyplynulo, že kapacita nové školy musí být třikrát devět tříd. V polovině roku 2020 byly zadány architektonické studie na vznik dvou pracovišť školy – v Bašti a Měšicích. Od poloviny roku 2021 pak probíhají projekční práce ke stavebnímu povolení a jeho zajištění. Školní budova v Měšicích má pravomocné stavební povolení od začátku července, školní budova v Bašti na stavební povolení čeká. Projekt tedy po třech letech projektových příprav zakončuje fázi povolování, pokračuje zpracování prováděcí dokumentace a začíná příprava výběrového řízení na zhotovitele stavby. Předpokládané náklady na stavbu nyní činí kolem 1 mld. Kč a bez vhodně nastaveného dotačního titulu stavbu nelze realizovat. Uvedené náklady jsou srovnatelné s náklady dalších připravovaných svazkových škol ve Středočeském kraji. Jedná se o realitu aktuálních cen stavebních prací a materiálů.

Kritický školní rok 2023/2024

Nová budova líbeznické školy, tzv. Neorondel, byla zaplněna již ve školním roce 2020/2021, tedy dva roky po svém otevření. Od té doby je přijímání nových žáků do líbeznické školy umožněno jen díky využívání odborných učeben pro kmenové třídy a navyšování počtu dětí ve třídě. Pro školní rok 2023/2024 bude škole chybět šest učeben. Původní záměr otevřít obě pracoviště nové školy – v Měšicích i v Bašti – k 1. září 2023 vzal za své během komplikovaného povolovacího procesu, v jehož průběhu příprava stavby nabrala zpoždění. Ani jedna ze školních budov svazkové školy tak k tomuto datu zprovozněna nebude.  Předpokládá se, že výstavba započne na jaře 2023. Líbeznická škola se ale již počátkem tohoto školního roku dostala do stavu maximální naplněnosti a v kritickém školním roce 2023/24 bude moci přijmout již jen jednu první třídu. Dle prognóz jich ale k 1. září 2023 bude potřeba celých sedm. Svazek obcí spolu s vedením líbeznické školy prověřoval během posledních měsíců několik možných scénářů. Starostové obcí se spolu s vedením ZŠ Líbeznice shodli na uskutečnění varianty, kdy pod hlavičkou líbeznické školy vzniknou detašované třídy v jednotlivých obcích. Jedná se o jednu třídu v Měšicích ve dvou místnostech komunitního centra, o jednu třídu v Nové Vsi v prostorech knihovny, o jednu třídu ve Zloníně v malém sále komunitního centra, o dvě třídy v Bašti v sálech komunitního centra a o jednu třídu v Líbeznicích v komunitním centru. Toto řešení bylo již v červenci projednáno se zástupci krajské hygienické stanice a ještě o prázdninách se rozběhly nutné úpravy prostor tak, aby vyhovaly zejména světelným a hlukovým hygienickým normám. Líbeznická škola tak bude i ve školním roce 2023/2024 schopna přijmout žáky do sedmi prvních tříd.