Zápis z jednání 29. Sněmu delegátů Svazku obcí Pod Beckovem dne 8. 9. 2022