Ve středu 9. listopadu 2022 vláda na svém jednání schválila navýšení dotace na výstavbu škol ve Středočeském kraji z původních 800 tisíc Kč na 1,1 milionu Kč na žáka v rámci dotační výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Reaguje tak na značné navýšení stavebních nákladů v posledních měsících.

Dostatečná výše dotace z MŠMT je pro financování výstavby obou pracovišť základní školy Pod Beckovem naprosto zásadní. Dotační titul MŠMT počítá se spoluúčastí obcí ve výši 15 % z celkových uznatelných nákladů až do výše 1,1 milionu Kč na žáka. Svazek obcí ve snaze snížit finanční spoluúčast jednotlivých obcí na výstavbě podal nebo bude podávat žádosti o další dotační financování jako jsou např. dotace na zateplení objektů, hospodaření s vodou nebo vybavení odborných učeben v celkové výši téměř 200 milionů korun. Odhadované náklady stavby obou pracovišť jsou dle současných cen těsně přes 1 miliardu korun.

Svazek obcí musí nyní znovu formálně podat žádost o dotaci MŠMT. Její schvalování, byť je jen formální, bude trvat do konce roku. Ihned poté bude svazek moci dle regulí dotační titulu vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele stavby. K podpisu smlouvy a zahájení stavebních prací by tak mělo dojít do konce první poloviny roku 2023.

V podobné situaci jako Svazek obcí Pod Beckovem je také pět dalších svazků ve Středočeském kraji, které obce založily z důvodu kolabující kapacity stávajících základních škol. I díky spolupráci s nimi se podařilo vládu přesvědčit o navýšení dotace na 1,1 milionu Kč oproti původně zamýšlenému 1 milionu Kč na žáka.

Svazek obcí ve spolupráci se Základní školou Líbeznice současně připravuje provizorní řešení kapacity pro školní rok 2023/2024. Vznik sedmi prvních tříd v následujícím školním roce bude umožněn díky zřízení detašovaných pracovišť ZŠ Líbeznice v pěti obcích. Zástupci svazku a líbeznické školy se v nejbližších týdnech sejdou na setkání s rodiči dětí, kterých se provizorium bude týkat.

Více informací

ČTK: Vláda přidá na zvýšení kapacit základních škol půl miliardy korun