Protokol z 30. jednání Sněmu delegátů per rollam ve dnech 12. – 15. 10. 2022